නිෂ්පාදන

නයිලෝන් වොෂර්

  • various size of nylon washer

    විවිධ ප්‍රමාණයේ නයිලෝන් වොෂර්

    නයිලෝන් රෙදි සෝදන යන්ත්රවල විශිෂ්ට පරිවාරක ගුණ ඇත, චුම්බක නොවන, තාප පරිවරණය, සැහැල්ලු බර, තනි ද්‍රව්‍යවල ප්ලාස්ටික් රෙදි සෝදන යන්ත්රවල ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධයක්, ඉහළ ශක්තියක්, විඛාදන ප්රතිරෝධයක් ඇත, සමහර නිෂ්පාදන වැටීම-විරෝධී ක්රියාකාරිත්වයක් ඇති අතර විවිධ කාර්මික ක්ෂේත්රවල බහුලව භාවිතා වේ.