නිෂ්පාදන

නයිලෝන් රෙදි සෝදන යන්ත්රය

  • විවිධ ප්‍රමාණයේ නයිලෝන් රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර

    විවිධ ප්‍රමාණයේ නයිලෝන් රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර

    නයිලෝන් රෙදි සෝදන යන්ත්‍රවල විශිෂ්ට පරිවාරක ගුණ ඇත, චුම්බක නොවන, තාප පරිවාරක, සැහැල්ලු බර, තනි ද්‍රව්‍යවල ප්ලාස්ටික් රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර ද ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධයක්, ඉහළ ශක්තියක්, විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධයක් ඇත, සමහර නිෂ්පාදන විවිධ කාර්මික ක්ෂේත්‍රවල බහුලව භාවිතා වන ප්‍රති-වැටීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඇත.