අපේ වාසි

චීනයේ පළමු අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන ෂෝ එන්ලායිගේ උපන් ගමෙහි පිහිටා ඇති හුවාන් හුවාෆු විශේෂ වාත්තු නයිලෝන් සමාගම රෝද, ස්ලයිඩර්, ගියර්, රෝලර්, නයිලෝන් අත්, සෝපාන කම්බි, රෝප් මාර්ගෝපදේශය සහ විවිධ නයිලෝන් කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීමට විශේෂ specialized ය. .

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්

partner_01
partner_002
partner_03
dahan