නිෂ්පාදන

නයිලෝන් ගියර්

  • nylon gear for  machinery

    යන්ත්‍ර සූත්‍ර සඳහා නයිලෝන් ආම්පන්න

    නයිලෝන් ගියර්, සැහැල්ලු බරෙහි ස්වයං වාසියක් ලෙස, පහසුවෙන් ඇනහිටීම, හොඳ උල්ෙල්ඛ ප්‍රතිරෝධය, දිගු භාවිත ආයු කාලය. වසර තිහකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ඉංජිනේරු කර්මාන්තයේ භාවිතා කර ඇති ස්ටෙල් කොටස් ආරක්ෂා කිරීම සහ එහි අඩු පිරිවැය සහ පරිසරයට සිදුවන දූෂණය හේතුවෙන් එහි වෙළඳපල කොටස මෑත කාලීනව ඉහළ යමින් පවතී.